Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Od pondělí 4.1. 2021 se z nařízení Vlády ČR vrací do prezenční výuky zpět žáci 1. a 2. ročníků.

Hygienická pravidla

Žáci musejí mít po celou dobu nasazené roušky. Výuky se účastní celá třída společně, tzn. žáci nejsou půleni na skupiny. Dodržuje se časté mytí rukou, pravidelné větrání a dezinfekce třídy.

Z důvodu nutnosti častějšího větrání Vás žádáme o vhodné oblečení žáků.

Vyučování

Vyučování bude do odvolání probíhat v 1. ročníku a ve 2. ročníku od 7.55 do 11.30 hodin. Žáci se budou dočasně vyučovat podle rozvrhu pouze s třídní učitelkou a nebudou zatím probíhat hodiny tělocviku, hudební výchovy.

Změny v rozvrhu hodin: 2. A, 2.B – nemají ve čtvrtek odpolední vyučování

 

 

Umístění tříd

příchod

vchod

oběd

odchod

1.A   

5.B pavilon 02

7:30 hod.

Vchod  1.stupně

11:25 hod

 Vchod 1.stupně

1.B

1.B

7:45 hod.

Vchod  1.stupně

11:40 hod.

 Vchod 1.stupně

2.A

2.A

7:30 hod.

Hlavní vchod školy

11:25 hod.

 Vchod 1.stupně

2.B

3.B – pavilon 02

7: 45 hod.

Hlavní vchod školy

11:40 hod.

 Vchod 1.stupně

Třídní učitelky si vyzvednou žáky před školou. Rodiče na žáky čekají před školou.

Školní družina

Školní družina bude v běžném provozu od 6:15 hod. do 16:30 hod.

Ranní školní družina – žáci přichází hlavním vchodem a odchází do svých odděleních školní družiny.

Odpolední družina bude probíhat v kmenových třídách.

Přidělení p.vychovatelek :                     1.A ( třída 5.B) D.Ševčíková

                                                              1.B ( třída 1.B ) J.Smrtková

                                                               2.A ( třída 2.A) K.Kadlčíková

                                                               2.B ( třída 3.B) B.Homolková

Žáci budou odcházet ze školní družiny vchodem pro 1. stupeň.

Školní jídelna

Žáci 1. a 2. tříd, kteří se účastní školního stravování, mají obědy automaticky přihlášeny, ostatním žákům jsou automaticky odhlášeny. Žáci na distanční výuce mají nárok na oběd. V případě zájmu kontaktujte kancelář školní jídelny na tel. č. 382 521 500, 776 307 450.

Čas výdeje obědů dětem na distanční výuce 12:00 - 12:30 v jídelně školy, nelze konzumovat v jídelně, pouze odběr v jídlonosičích.

Obědy stávajícím cizím strávníkům budou vydávány zadním vchodem (rampa) v čase 10:45 - 11:15 do jídlonosičů.

Copyright © 2021 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.