Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice.

 Od 10.9.2020 zavádíme proto tato preventivní opatření:

  •  Při vstupu do školy si žáci, zaměstnanci i případné návštěvy musí dezinfikovat ruce.
  • Návštěvám bude vstup do školy umožněn pouze po předchozí domluvě (písemné či ústní) a se zakrytými ústy a nosem. (s výjimkou rodičů, kteří vyzvedávají děti ze ŠD)
  • Každý žák bude vybaven při vstupu do školy dvěma rouškami, přičemž jedna bude uložena ve školním batohu v igelitovém sáčku.
  • Po vstupu do třídy a následném umytí rukou si žáci roušku mohou sundat.
  • Při vstupu do společných prostor školy (chodba, schodiště, toalety) budou mít žáci i zaměstnanci nasazenou roušku.
  • Totéž platí i pro jídelnu školy, kde pohyb po jídelně mimo konzumaci jídla bude opět pouze s rouškou.
  • Žáci budou omezovat svůj pobyt ve společných prostorech na minimum.
  • Pedagogové mající dozor budou dohlížet na dodržování výše uvedených pravidel

I přes dodržování těchto pravidel nemůžeme vyloučit možnost nákazy. Snažíme se, aby její případné dopady byly co nejmenší a zamezilo se uzavření škol.

Mgr. Michal Divíšek, ředitel školy

Copyright © 2020 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.