Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Snahou nás všech je zachovat klasický provoz školy.

Všechna opatření se mohou v průběhu školního roku měnit s měnící se epidemiologickou situací.

  • Školní vyučování bude probíhat bez omezení, ve škole není nutné používat roušky.Jestliže učitelé, žáci chtějí roušky používat, samozřejmě mohou.
  • Ve škole jsou posílena hygienická opatření – každý žák a vyučující při vstupu do budvy, jídelny, tělocvičny použije desinfekci rukou.
  • Žáci minimalizují pohyb po chodbách o přestávkách. Je omezeno stěhování žáků do odborných tříd. Rovněž je omezen samostatný pohyb žáků mezi jednotlivými pavilony
  • Je zvýšeno větrání tříd a chodeb. Otevření velkoplošných oken je umožněno pouze za přítomnosti učitele.
  • Ve školní kuchyni je odstraněn samoobslužný systém. Strava, nápoj i příbor budou vydány přímo zaměstnancem školní kuchyně. Příbor bude zabalen do ubrousku.
  • V jídelně bude pedagogem vykonávajícím dohled usazena třída pohromadě, žáci se nebudou navzájem míchat s ostatními žáky.
  • Práce kroužků bude částečně omezena, probíhat bude především činnost související s výukou – doučování hlavních předmětů a informatiky.
  • Je omezena mimoškolní činnost, důraz je kladen na výuku a doplnění nedostatků předchozí distanční výuky.
  • Žádáme rodiče, aby do budovy školy vstupovali v nejnutnějším případě.

Copyright © 2020 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.