Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Od září do prosince probíhala ve třídách 2. A pí. učitelky Ilony Hronkové a 4. A pí. učitelky Marie Kortanové tandemová výuka. Jedná se vlastně o párové vyučování, kdy v jedné třídě během jedné vyučovací hodiny působí dva kantoři. Tato metoda umožňuje lepší spád hodiny, větší zpestření, individuální přístup i aktivnější zapojení žáků do jednotlivých činností. Hodiny českého jazyka i matematiky neprobíhaly pouze v kmenových třídách, ale i v multifunkční nebo ICT učebně                                                                    

                                                                                                                                                             Mgr. I. Hronková

       

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Tandemová výuka

Copyright © 2020 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.