Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Děti, které navštěvují kroužek Badatele se vypravily do lesa, kde zkoumaly různé přírodniny, určovaly druhy dřevin a odhadovaly a pokoušely se zjistit stáří stromů.

                                                                                                                         Mgr. M. Kortanová

       

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Kroužek Badatel vyrazil do přírody

Copyright © 2020 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.