Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

V rámci výzvy Šablony II na naší škole probíhá tandemová výuka, například v hodinách  německého jazyka. Vyučovací hodiny se účastní dva učitelé, kteří mají více času se žákům věnovat, pomáhat jim podle potřeby, učitelé se zároveň navzájem inspirují např. ohledně výukových metod.

                                                                                                                                         Ing. H. Pištěková, Mgr. H. Jeřábková

       

 

 

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.