Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

6. listopadu navštívili naši školu zástupci středních škol a středních odborných učilišť. Na společném setkání představili svoji školu žákům 8. a 9. tříd a jejich rodičům. Rodiče dále získali informace ohledně přihlášek a přijímacího řízení na střední školy.

       

Copyright © 2020 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.