Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Oznámení o úpravě jízdních řádů autobusové dopravy pro žáky školy ze spádových obcí od 1.9.2019

1) Prodloužena linka 360060, spoj 4 z Čimelic, do zastávky Milevsko, Mírové náměstí u věžáku,

Spoj končil v Milevsku na autobusovém nádraží. Nyní pokračuje až ke škole.

 2) Posunut čas odjezdu linky 360060, spoj 5 z Milevska do Čimelic, z 12:35 na 12:45

Nový jízdní řád zde.

 3) Posunut čas odjezdu linky z Milevska do Podolí I., 360062 spoj 7 z nynějšího 12:45 na 13:10

Nový jízdní řád zde.

 

Za pomoc při úpravách děkuji paní Ing. Simoně Šimákové, člence Rady školy a starostům obcí Jetětice, Kučeř a Města Milevska.

Za rychlou odezvu a vstřícnost děkuji vedení JIKORD s.r.o. České Budějovice.

Úprava časů školního vyučování a jízdních řádů umožňuje lepší komfort dojíždějícím žákům.

Mgr. Michal Divíšek, ředitel školy

Copyright © 2020 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.