Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

1. Práce na nových šatních skříňkách I. stupně, likvidace starých šaten

2. Rozšíření kamerového systému v budově – tělocvična, šatny, vstupní hala

3. Práce na rekonstrukci venkovní učebny

4. Stavba chodníku k dětskému hřišti

5. Nátěry radiátorů - tělocvičny, odborná učebna informatiky, třídy družiny, třídy I. stupně, kabinety

6. Nové obklady a umyvadla v učebnách 1. a 2. tříd

7. Rekonstrukce umývárny před jídelnou

8. Nátěr nádrže u skleníku

9. Rekonstrukce zábradlí nad běžeckou dráhou

10. Práce na technickém zázemí tělocvičny -obnova plotu, vyklizení a úklid prostoru

11. Obnova bezpečnostních nátěrů na rampách a schodištích

12. Opravy výmalby všech tříd, chodeb a WC

13. Dokončení výměny prahů v celé budově

14. Opravy nábytku ve třídách a další drobné opravy (žaluzie, tabule, podlahy)

15. Úklid celého areálu a příprava na nový školní rok

  

Práce budou provádět provozní zaměstnanci školy. Práci na rozšíření kamerového systému bude provádět externí firma.

Z prováděných prací budeme na www stránkách přinášet krátké reportáže.

Pevně doufáme, že se touto plánovanou prázdninovou údržbou zlepší celkové prostředí ve škole.

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.