Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

  Poslední školní den očekávají školáci s velkou nedočkavostí. Pro většinu z nich je to jeden z nejkrásnějších dní v roce, protože začínají prázdniny. Šedesát dnů volna bez domácích úkolů! A dnes je to nejlepší, protože každým dalším dnem jeden den prázdnin ubude. Tak tedy – vítejte, dlouho očekávané prázdniny! Všem žákům přejeme krásné prázdniny plné sluníčka a letní pohody. Rodičům našich žáků děkujeme za spolupráci, bez které bychom se neobešli, a přejeme jim i všem příznivcům naší školy pohodové odpočinkové léto.

  Vedle radostných pocitů ale bývají v tento poslední den vidět i slzy. Jsou to slzy dojetí a patří obvykle žákům z deváté třídy a často i jejich paním učitelkám. Milí deváťáci, vzpomínky na základní školu vám ze srdce nikdo nevymaže. Vzpomínat budete na to dobré, a pokud bylo i něco špatného, na to rychle zapomenete. Před vámi jsou dva měsíce prázdnin, odpočinek a v září zasednete opět do školních lavic. Ale ne na základní škole a ne všichni společně. Každý budete již v novém kolektivu na jiném místě. Přejeme vám, aby se vám dařilo a splnilo vaše životní přání.

Vedení školy

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.