Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

  Žáci třetích tříd se v milevském parku Bažantnice zúčastnili programu Lesní pedagogika. Ověřili si své znalosti z rostlinné i živočišné oblasti – poznávali stromy, zvěř podle srsti, sbírali do košíku jedlé houby, vyrobili si slušivý myslivecký klobouček a v neposlední řadě si také vyzkoušeli svou zručnost při střelbě lukem i ze vzduchovky a při řezání pilou. Pěkné dopoledne jsme zakončili v Latinské škole na výstavě trofejí.

Mgr. Marie Kortanová

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Lesní pedagogika

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.