Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

  Dne 10. 5. 2019 se v Milevsku konala soutěž tříčlenných družstev žáků pátých tříd v přírodovědných a mysliveckých vědomostech ,,Myslivost jako ochrana přírody“. Celkem se do soutěže přihlásilo 8 družstev. Smyslem soutěže je umožnit setkání dětí s hlubším zájmem o přírodu a myslivost, formou soutěže si ověřit a porovnat své znalosti. Děti prokazovaly vědomosti z oblasti zoologie lesní zvěře, plazů a ptáků, kynologie loveckých plemen, floře a zdravovědě, střelbě na terč ze vzduchovky. Všichni účastníci byli odměněni upomínkovými předměty a tři nejlepší družstva obdržela pohár, diplomy a medaile. Naši školu reprezentovalo  družstvo z 5. B. Žáci se svědomitě na soutěž připravili a obsadili 3. místo. K umístění dětem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Dana Kotrbová

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Myslivost jako ochrana přírody

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.