Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

  Příběh muže, který zachránil 669 českých a slovenských židovských dětí z tehdejšího Československa. Všecha slova jsou zbytečná, za něho a jeho spolupracovníky hovoří činy. Wintonovy děti jsou ,,rozesety" po celém světě, pracovali v různých, i vysokých politických funkcích. Setkání v roce 1988 se svým zachráncem  bylo více než dojemné. Sir Nicholas Winton navštívil několikrát  i naši zemi. Tento skromný člověk se stal příkladem neuvěřitelného hrdinství.

Eliška Chmelíková

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.