Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

  Na úterý 9. dubna se všichni žáci 4. A a 4. C velmi těšili. Čekala nás totiž exkurze do Husitského muzea v Táboře. V 8 hodin ráno jsme všichni netrpělivě vyhlíželi autobus. Už abychom tam byli. Dočkali jsme se a v půl deváté jsme již vystupovali kousek od muzea. Tábor nás přivítal pěkným počasím, proto jsme si po cestě mohli prohlédnout dobovou architekturu města a samozřejmě sochu husitského vojevůdce Žižky. Samotnou exkurzi v muzeu jsme zahájili přesně v 9 hodin. Nejprve jsme se podívali na velmi zajímavý film o životě ve středověkém táboře. Potom nás čekalo 9 sálů s expozicemi o husitské době. Prohlédli jsme si maketu tehdejšího Tábora, husitské vozy a zbraně, staré mince a písemné památky. Řada z nás si vyzkoušela drátěnou košili, která nás překvapila svou vahou. Někdo si zkusil usednout na dřevěnou vladařskou stolici. Všichni jsme výstavní exponáty sledovali velmi pozorně, protože při vstupu nám paní učitelky rozdaly pracovní listy, do kterých jsme průběžně doplňovali odpovědi na vytištěné otázky. V závěru návštěvy jsme všichni měli radost z úspěšně vyřešené tajenky. A potom jsme sestoupili do podzemí. Táborské sklepy byly místy až strašidelné. Dozvěděli jsme se, že sloužily nejen k ukládání potravin, ale občas také k bydlení. Po půl kilometrové cestě podzemím jsme byli všichni rádi zase venku na sluníčku. Celý pobyt v Táboře jsme zakončili velkou porcí zmrzliny a jeli jsme domů. Kéž by bylo takových výukových dnů ve škole co nejvíce.
                                                                                                      Mgr. H. Hynoušová

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Exkurze do Husitského muzea v Táboře

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.