Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

 Žáci 9. A a 9.B navštívili 6. 12. 2018 pod záštitou Jihočeské hospodářské komory v rámci  projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje firmu Yanfeng Automotive Interiors v Plané nad Lužnicí. Jedná se o výrobní firmu, která je dodavatelem palubních a přístrojových desek dveřních panelů a podlahových a stropních  konzol. 

 Firma byla založena v roce 2015, v Plané nad Lužnicí byla sériová výroba zahájena 1.1.2018. Firma nabízí různé profese- např. seřizovače, operátory, montéry, kvalitáře, inženýry, manažery. 

 Žáci viděli zaměstnance firmy při práci. Provozy jsou čisté, plně automatizované. Sami si mohli v tréninkové dílně vyzkoušet montování a sestavování různých komponentů do aut. Tato exkurze jim pomohla v jejich rozhodovánío volbě budoucího povolání.

 Mgr. E. Chmelíková, Ing. H. Pištěková

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Exkurze 9. ročníků Planá n. Lužnicí

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.