Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

  V úterý 9. října jsme se vypravili na exkurzi do záchranné stanice v Makově. Seznámili jsme se s péčí o postižená zvířata, absolvovali naučnou stezku a sesbírali krabici žaludů pro lesní zvěř. Na závěr návštěvy jsme si opekli na ohni špekáčky. Moc jsme si to užili.

Celá exkurze  byla hrazena Městským úřadem Milevsko z fondu odboru životního prostředí, který je určen na podporu environmentální výchovy ve školách.

Žáci 4.A a 5.A.

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Exkurze do Záchranné stanice živočichů v Makově

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.