Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

  Ve středu 3. října 2018 proběhl na naší škole ve spolupráci s Lesní správou Orlík nad Vltavou s. r. o. sběr kaštanů a žaludů. Do akce se zapojilo velké množství žáků. Velký dík patří jejich rodičům a prarodičům za podporu a pomoc při sběru. Celkem bylo odevzdáno 3977 kg kaštanů a 2073 kg žaludů. Sběr kaštanů a žaludů proběhne na naší škole ještě jednou 31. října 2018.

Mgr. Hana Prášková – koordinátor EVVO

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Sběr kaštanů a žaludů

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.