Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

  Evropský den jazyků je den podpory jazykového vzdělávání a slaví se každoročně 26. září v celé Evropě. Na naší škole jsme v tento den uspořádali projektový den, aby se žáci nejen seznámili s dalšími jazyky, ale i s kulturou ostatních evropských zemí. V jednotlivých ročnících se děti zapojily do prezentací zemí, vytvářely plakáty, sehrály scénku v cizím jazyce a 9. ročníky dokonce připravily španělské a řecké pokrmy. Praktickou ukázkou mluvené španělštiny se do projektu zapojili i žáci ze španělsky mluvících zemí, kteří navštěvují naši školu.

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Evropský den jazyků

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.