Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

   V pondělí 10. září navštívily třídy 7. A a 7. B za podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví kompostárnu v Jarošovicích, kde se žáci dozvěděli zajímavé informace o využívání bioodpadu, jeho přeměně na kompost a o bioplynu. Počasí exkurzi přálo a všem se líbila.

  Mgr. H. Jeřábková a Mgr. D. Rozhoňová

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Kompostárna v Jarošovicích

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.