Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

   První den letošního školního roku byl významným především pro prvňáčky a jejich rodiče. Na naši školu jich do dvou tříd nastoupilo rovných 40. Rodiče se z úst třídních učitelek a vychovatelek dozvěděli důležité informace týkajících se prvních dnů ve škole, žáci zase co je čeká a nemine... Pozdravit je a popřát všem hodně zdaru přišel i ředitel školy M. Divíšek, starosta města I. Radosta a předseda spolku SRPDŠ L. Pecháček. Podle slov samotných dětí se do školy těšily a my doufáme, že jim nadšení vydrží co nejdéle. 

učitelky 1. tříd I. Hronková a R. Dostálová 

         

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Prvňáčci ve škole

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.