Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

1. Rekonstrukce osvětlení družin                                                                                         SPLNĚNO

2. Částečná výměna el. vypínačů a zásuvek v hlavní budově                                            SPLNĚNO

3. Zednické a dokončovací práce na rekonstrukci osvětlení školní kuchyně                      SPLNĚNO

4. Práce na rekonstrukci ekologické venkovní učebny                                                        SPLNĚNO

5. Nátěry radiátorů - prostory šaten, třídy II. stupně, kuchyně                                             SPLNĚNO

6. Nátěr nových vrat na pozemek školy                                                                               SPLNĚNO

7. Nátěr oplocení pozemku školy                                                                 BUDE PROVÁDĚNO DO KONCE ZÁŘÍ

8. Obnova bezpečnostních nátěrů na rampách a schodištích                                              SPLNĚNO

9. Výmalba všech WC a opravy výmalby chodeb a tříd                                                        SPLNĚNO

10. Dokončení výměny prahů v celé budově                                                BUDE PROVÁDĚNO DO KONCE SRPNA

11. Oprava podesty v pavilonech I. stupně                                                                            SPLNĚNO

12. Opravy nábytku ve třídách a další drobné opravy (žaluzie, tabule, podlahy)                  SPLNĚNO

13. Oprava interaktivní tabule ve 4.třídě a projektoru na II.stupni                                         SPLNĚNO

14. Úklid celého areálu a příprava na nový školní rok                                BUDE PROVÁDĚNO DO KONCE SRPNA

 

 Podle plánu většinu prací provedli provozní zaměstnanci školy.

Děkuji za výborně provedenou realizaci akcí.

Mgr.Michal Divíšek, ředitel školy

Copyright © 2019 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.