Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

 Úkoly na týden 30..11. - 4.12. pro distanční výuku a žáky v karanténě naleznete zde:  

Zadání úloh pro žáky, kontakty vyučujících pro zpětnou vazbu distanční výuky:

TŘÍDA

JMÉNO

EMAIL

1.A

Mgr. Hana Volfová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1.B

Mgr. Radmila Dostálová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.A

Mgr. Hana Hynoušová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.B

Mgr. Hana Prášková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.A

Mgr. Ilona Hronková 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.B

Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.A

Mgr. Jitka Povolná

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.B

Mgr. Marie Kortanová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5.A

Mgr. Ivana Šťastná

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5.B

Mgr. Dana Kotrbová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.A

Mgr. Petra Říhová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.B

Mgr. Jan Hrubec

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.C

Mgr. Michal Anděl

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

7.A

Mgr. Ivana Hrychová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

7.B

Ing. Helena Pištěková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

8.A

Mgr. Jaroslava Procházková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

8.B

Mgr. Ivana Petrová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9.A

Mgr. Hana Jeřábková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9.B

Mgr. Dagmar Rozhoňová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Michal Divíšek

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Tereza Hávová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Eliška Chmelíková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Markéta Kotalíková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VV

Mgr. Lenka Lešňovská

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Miroslav Martínek

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Táňa Supová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Výuka

 • Vzdělávací aktivity probíhají podle stávajícího rozvrhu pro prezenční výuku. Při hudební výchově je zakázán zpěv, při tělesné výchově sportovní činnosti, ale žáci mohou pobývat venku.
 • změna v rozvrhu – v týdnu od 30.11. do 11.12.2020 nebude probíhat z rozhodnutí ředitele školy odpolední vyučování
 • prezenční výuka žáků 9. ročníku
 • prezenční výuka pro všechny žáky 1. stupně dle rozvrhu
 • prezenční výuka žáků 6. - 8. ročníku v tzv. "rotační výuce" (tj. střídání vybraných tříd v týdenních intervalech):

v týdnu 30. 11. - 4. 12. - prezenční výuka pro žáky tříd: 6.B, 7.B, 8.B

     povinné vzdělávání distančním způsobem: 6.A, 6.C, 7.A, 8.A

v týdnu 7. 12. - 11. 12. - prezenční výuka pro žáky tříd: 6.A, 6.C, 7.A, 8.A

     povinné vzdělávání distančním způsobem: 6. B, 7.B ,8 B

 • Úkoly pro tyto žáky, kteří se budou vzdělávat distančním způsobem, budou opět na stránkách školy.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují).

Výuka bude probíhat v kmenových třídách, nebude možnost využití odborných učeben. Třída 9. A bude po tuto dobu umístěna v učebně Fyziky.

Abychom omezili kontakt mezi třídami, budou žáci nastupovat do školy takto:

1. ročník 7:30 hod. vchod pro 1. stupeň
2. ročník 7:40 hod. vchod pro 1. stupeň
3. ročník 7:50 hod. vchod pro 1. stupeň
4. ročník 7:40 hod. vchod do tělocvičny
5. ročník 7:50 hod. vchod do tělocvičny
6. ročník 7:30 hod. hlavní vchod školy
7. ročník 7:50 hod. vchod na přestávkovou plochu 2. stupně
8. ročník 7:40 hod. vchod na přestávkovou plochu 2. stupně
9. ročník 7:50 hod. zadní vchod od parkoviště

Učitel, který učí 1. vyučovací hodinu v dané třídě vyzvedne žáky u vchodu. Rodiče na žáky čekají před školou

 

Hygienická pravidla

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Ve třídách se bude intenzivně větrat, uzpůsobte tomu oblečení žáků.
 • Bude se dodržovat časté mytí rukou, desinfekce tříd.
 • Žák bude mít 2-3 roušky dle délky pobytu ve škole a igelitový sáček, kam si použitou roušku bude odkládat.

 

Školní družina

 • Školní družina bude v běžném provozu od 6:15 hod. do 16:30 hod.
 • Ranní školní družina – žáci přichází hlavním vchodem a odchází do školní družiny.
 • Odpolední družina bude probíhat v kmenových třídách (mimo 4. ročníku)

 

Třídy Umístění ŠD  Vychovatelka
1.A + 1.B  1.A  D. Ševčíková
2.A + 2.B   2.B B. Homolková
3.A + 3.B  3.A  K. Kadlčíková
4.A + 4.B   ŠD J. Smrtková

Žáci budou odcházet ze školní družiny vchodem pro 1. stupeň.

 

Školní jídelna

 • Vzhledem k nutnosti zachovat homogenní skupiny, budou žáci docházet na oběd s vyučujícím během posledních vyučovacích hodin.
 • Žáci, kteří se účastní školního stravování, mají obědy automaticky přihlášeny. Pokud nemáte zájem o oběd, odhlaste si ho individuálně.

Dovolte, abych vám představila všechny soutěžní obrázky letošního netradičního ročníku školní soutěže. Sešlo se nám devět krásných prací z různých ročníků. Hodnocení a výběr výherce nebyl vůbec jednoduchý. Tímto bych vám chtěla představit vítěze. Oficiální školní Pf-ku bude zdobit obrázek Šimona Kortana ze 3. B. Gratulujeme. Ostatním žákům děkujeme a i oni se mohou spolu se Šimonem těšit na čestné uznání a malý dáreček. Jmenovitě děkujeme Adrianě a Nele Točíkové, Michaele a Daliborovi Novákovi, Kristině a Beatě Procházkové, Matyášovi a Šimonovi Kortanovi, Matyášovi Vachtovi. Děkujeme i rodičům, kteří mi krásné obrázky zaslali.

Lenka Lešňovská 

Vážení rodiče, milí žáci,

dovoluji si Vám oznámit, že podle Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví bude kontaktní výuka na základních školách částečně obnovena od pondělí 30.11.2020. Od tohoto data se budou moci prezenčně vzdělávat nejen žáci 1. a 2. tříd, ale i celého prvního stupně a 9. ročníků. Pro žáky 6., 7. a 8. ročníků bude výuka probíhat ve střídavém režimu.

Žádáme Vás, abyste pravidelně sledovali stránky školy, kde budou v nadcházejícím týdnu uveřejněny podrobnější informace.

Mgr. Michal Divíšek, ředitel školy

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

Opatření PES pro oblast školství

Copyright © 2020 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.