Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Dne 18. 6. se všichni žáci 2. základní školy J. A. Komenského v Milevsku učili, jak se zachovat v případě mimořádné události. Během dne navštívili naši školu záchranáři z týmu Rescue racing, kteří dětem názorně předvedli záchranné pomůcky a ukázali práci s nimi. Zástupci Policie ČR seznámili děti se zásahovou výstrojí i výzbrojí a zaujali zejména ukázkou práce s policejními psy. Příslušníci milevského hasičského záchranného sboru představili hasičský vůz a pohovořili s dětmi o svých zkušenostech ze záchranných akcí. Žáci 2. stupně si vyslechli zajímavou přednášku o tom, jak pracuje Městská policie Milevsko. Dále byli žáci seznámeni se zásadami první pomoci, které si také prakticky vyzkoušeli. Děkujeme všem příslušníkům zúčastněných záchranných složek za spolupráci a ochotu při uskutečnění našeho projektového dne.

 Mgr. Markéta Kotalíková

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Ochrana člověka za mimořádných událostí na 2. základní škole

V pondělí 18. 6. 2018 proběhla ve školní družině beseda městské policie na téma – bezpečnost o prázdninách.

Děti si jako odměnu připravily obrázky, které příslušníkům  městské policie předaly.

Mnohokrát děkujeme za ochotu a podnětnou přednášku panu Bardovi a panu Bolkovi.

Jitka Kašparová

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Beseda ve školní družině

Naše škola využila nabídky Střední odborné školy a Střední odborného učiliště, Milevsko ohledně předvedení nové učební pomůcky pro žáky oboru 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.

Jedná se o nový moderní kolový traktor značky Steyr v hodnotě 1,2mil. Kč, který zakoupila škola z projektu IROP.

Pro starší žáky byla tato akce velmi podnětná při rozhodování o dalším studiu. Pro žáky I. stupně znamenala určitě pěkný zážitek z jízdy moderním strojem.

Děkujeme pedagogům SOU za předvedení a ukázku.

Mgr. Michal Divíšek, ředitel školy

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Ukázka nového traktoru

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se konalo slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí. Natálie Prášková se umístila na 2.místě v krajském kole literární soutěže a Michael Prášek na 2.místě v krajském kole výtvarné soutěže v konkurenci více než  7000 dětí a úspěšně tak reprezentovali naši školu.

      

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže

Copyright © 2018 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.