Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Dne 1.11.2018 od 16.00 se ve školní jídelně koná schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče s prezentací středních škol. Připomínáme, že schůzka je určena nejen pro rodiče žáků 8. a 9. tříd, ale i pro žáky. Pozváni jsou představitelé středních škol píseckého a táborského regionu. V úvodu budou podány základní informace o přijímacím řízení a přijímacích zkouškách, následovat budou prezentace škol. Závěr je vyhrazen dotazům a individuálním konzultacím.

Žákům byly předány Atlasy škol, další informace a přehledy škol naleznete na http://www.atlasskolstvi.cz/

Dne 17. 10. 2018 se žáci 9. tříd zúčastnili Burzy škol v Táboře, burza škol v Písku se koná 12. 11. 2018 v kulturním domě

Na našem webu školy (ZDE) byly zveřejněny nové informace k přijímacímu řízení na SŠ. Další informace naleznete na www.cermat.cz

 

Mgr. Michal Divíšek

  Ve čtvrtek 18.10. 2018 navštívili žáci 2. tříd knihovnu, aby zde soutěžili o nejlepšího čtenáře třídy. Paní knihovnice pro ně měly připravený krásný program. Těšíme se na další návštěvu knihovny.

Mgr. Hana Prášková a Mgr. Hana Volfová
Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Nejlepší čtenář
  V pondělí 15.10. se třídou 2. A linula krásná vůně jablek. Celý den jsme si povídali o jablkách, měli jsme výstavu různých odrůd jablek, měřili jsme, vážili jablka, malovali, tiskali, ochutnávali nápoje a jablečné pochoutky, které nám připravili rodiče. Moc jsme si den užili. 
 
Mgr. Hanka Prášková
Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Jablíčkový den v 2.A

  Dne 11. 10. probíhal ve třídě 3. A projektový podzimní den. Děti společně s paní učitelkou a paní asistentkou vyrazily na téměř celé dopoledne do přírody a získávaly vědomosti učením venku. Žáci pracovali ve dvojicích nebo skupinách a každá z nich dostala pracovní list s několika úkoly. Zkusili si například měřit a porovnávat obvody stromů, určit jejich stáří pomocí letokruhů, odhadovat váhu nasbíraných přírodnin nebo jen sáhnout na vysoký strom, najít v přírodě něco červeného, napodobit nějaký zvuk z okolí a mnoho dalšího. Cestou zpět si nasbírali různé listy a plody stromů a ve třídě z nich pak ve skupinách vytvořili podzimní královny, které nyní zdobí chodbu naší školy. Všichni si to moc užili a děti se už teď těší na další učení v přírodě.

Mgr. Marie Kortanová

     

Více fotografií naleznete zde: Fotogalerie - Projektový podzimní den ve 3.A

Copyright © 2018 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.