Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci platí od 18.9.2020 následující nařízení Ministerstva zdravotnictví:

  • Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).
  • Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Více informací naleznete ZDE.

Bezpečnostní rada kraje se rozhodla pro následující opatření: „Roušky budou nutné na druhém stupni základních škol, na středních a vysokých školách. A to nejen při pohybu po chodbách, ale také v průběhu výuky,“ dodala hejtmanka s tím, že opatření sníží i počty karantén učitelů a žáků v návaznosti na nové podmínky pro karantény, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Obě nařízení budou platit od pondělí 21. září.

Více informací naleznete ZDE.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsou roušky povinné od 10.9. uvnitř budov v celé České republice.

 Od 10.9.2020 zavádíme proto tato preventivní opatření:

  •  Při vstupu do školy si žáci, zaměstnanci i případné návštěvy musí dezinfikovat ruce.
  • Návštěvám bude vstup do školy umožněn pouze po předchozí domluvě (písemné či ústní) a se zakrytými ústy a nosem. (s výjimkou rodičů, kteří vyzvedávají děti ze ŠD)
  • Každý žák bude vybaven při vstupu do školy dvěma rouškami, přičemž jedna bude uložena ve školním batohu v igelitovém sáčku.
  • Po vstupu do třídy a následném umytí rukou si žáci roušku mohou sundat.
  • Při vstupu do společných prostor školy (chodba, schodiště, toalety) budou mít žáci i zaměstnanci nasazenou roušku.
  • Totéž platí i pro jídelnu školy, kde pohyb po jídelně mimo konzumaci jídla bude opět pouze s rouškou.
  • Žáci budou omezovat svůj pobyt ve společných prostorech na minimum.
  • Pedagogové mající dozor budou dohlížet na dodržování výše uvedených pravidel

I přes dodržování těchto pravidel nemůžeme vyloučit možnost nákazy. Snažíme se, aby její případné dopady byly co nejmenší a zamezilo se uzavření škol.

Mgr. Michal Divíšek, ředitel školy

Copyright © 2020 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.