Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Získané poznatky jsou cenný dar a ne cosi povinného, co Ti má zkazit dobrou náladu. (Albert Einstein)

Podle školského zákona § 183, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení.

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nebudou zasílat. Seznam přijatých uchazečů je zveřejněn na hlavním vchodu školy a zde na webových stránkách - Rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,

jsme rádi, že v pondělí 10.5. konečně přivítáme ve škole po dlouhé době i děti druhého stupně.

Třídy se budou ve škole střídat po týdnu, prezenční výuka bude probíhat v neměnných třídách žáků.

V týdnu 10. – 14. 5. zahájí prezenční výuku třídy 2. stupně: 6.A, 6.C,7.A,8.A,9.A.

V týdnu 17. – 21.5. se budou prezenčně učit třídy 2.stupně: 6.B, 7.B, 8.B, 9.B.

Ostatní třídy se vzdělávají distančně.

1.stupeň pokračuje v nastaveném rotačním systému, tzn. od 10.5. 2021 třídy 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A.

Žáci mají povinnost ve škole nosit zdravotnickou obličejovou masku (roušku).

Pokud nechcete, aby se Vaše dítě účastnilo prezenční výuky, oznamte tuto skutečnost přímo třídní učitelce.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu v kmenových třídách, z rozhodnutí ředitele školy nebude probíhat odpolední vyučování.

 

Testování:

 S účinností od 03.05.2021 došlo k novelizaci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Tímto opatřením se mění frekvence testování žáků 1. stupně, nově se test prování jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu (pro většinu dětí to bude pondělí ráno). Žáci 2. stupně se budou testovat dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek (nebo první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu). Rozpis příchodů do školy a testování je přiložen.

 

Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce žáka prokazatelně doložit např. lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře a čestným prohlášením.

 

 Obědy:

 Žáci v prezenční výuce se budou stravovat po třídách v odstupňovaných časech .

Obědy žákům v prezenční výuce byly objednány automaticky. Pokud nemáte o oběd zájem, odhlaste se individuálně.

Žáci na distanční výuce mají možnost odběru oběda pouze do jídlonosičů.

 

Leták pro rodiče

Veškeré informace o testování na webových stránkách MŠMT

 

 Úkoly na týden 3.5. - 7.5.. pro distanční výuku a žáky v karanténě naleznete zde:  

Zadání úloh pro žáky, kontakty vyučujících pro zpětnou vazbu distanční výuky:

TŘÍDA

JMÉNO

EMAIL

1.A

Mgr. Hana Volfová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1.B

Mgr. Radmila Dostálová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.A

Mgr. Hana Hynoušová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.B

Mgr. Hana Prášková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.A

Mgr. Ilona Hronková 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.B

Mgr. Lucie Kosobudová Štemberková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.A

Mgr. Jitka Povolná

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.B

Mgr. Marie Kortanová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5.A

Mgr. Ivana Šťastná

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5.B

Mgr. Dana Kotrbová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.A

Mgr. Petra Říhová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.B

Mgr. Jan Hrubec

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.C

Mgr. Michal Anděl

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

7.A

Mgr. Ivana Hrychová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

7.B

Ing. Helena Pištěková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

8.A

Mgr. Jaroslava Procházková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

8.B

Mgr. Ivana Petrová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9.A

Mgr. Hana Jeřábková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9.B

Mgr. Dagmar Rozhoňová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Michal Divíšek

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Miloš Haluška

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fotografická soutěž

Mgr. Tereza Hávová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Markéta Kotalíková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VV

Mgr. Lenka Lešňovská

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Miroslav Martínek

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Táňa Supová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Anna Zelenková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Copyright © 2021 2. ZŠ J.A.Komenského Milevsko Rights Reserved.